מחירון אחסון


תפריט מחירון אחסון חודשי לאחר הקמת האתר והעלאתו לאוויר 
חנות מתקדמת - $29 / חנות מורחבת - $79 / חנות ללא הגבלה $299    
בחירת תוכנית נכונה, הסבר ללקוח והתקנת התוכנית מתבצעת כחלק מתהליך בניית האתר  
ותשלום החודשי עבור האחסון האתר
The monthly payment for the monthly storage is paid directly to Shopify company