SHOPIFY SITES - YAYU.CO.IL

חיבור סליקה ואישור אתר

Regular price
₪ 850
Sale price
₪ 850
בניתם אתר בפלטפורמת השופיפי, הכנתם הכל ונתקעתם עם חיבור הסליקה וכל מה שצריך לדעת כדי להתחיל למכור. יש לנו פתרון הכולל עדכון או הוספת תקנון אתר, חיבור ובדיקת האתר הכולל עדכון כל הסעיפים הנחוצים לפי חוק על מנת שיאושר
זמן ביצוע - מיידי

לאחר הרכישה, תקבלו חשבונית המאשרת את הרכישה. ניצור אתכם קשר טלפוני עד שעתיים לתחילת העבודה

      בניתם אתר בפלטפורמת השופיפי, הכנתם הכל ונתקעתם עם חיבור הסליקה וכל מה שצריך לדעת כדי להתחיל למכור. יש לנו פתרון הכולל עדכון או הוספת תקנון אתר, חיבור ובדיקת האתר הכולל עדכון כל הסעיפים הנחוצים לפי חוק על מנת שיאושר
      זמן ביצוע - מיידי

      לאחר הרכישה, תקבלו חשבונית המאשרת את הרכישה. ניצור אתכם קשר טלפוני עד שעתיים לתחילת העבודה